Macara Travel

Bizi İzləyin
About

Müalicəvi turlar

Müalicəvi turlar

Müalicəvi turlar kateqoriyasına xəstəxanalardan,klinikalardan,sağlamlaşdırıcı müəssisələrdən,tibbi məsləhət əsasında talossoterapiya(dəniz suyundan,palçıq və dəniz yosunlarından istifadə edilməklə həyata keçirilən sağlamlaşdırıcı prosedurlar), SPA və sağlamlıq kurortlarında müalicə alınması və kosmetik əməliyyatların aparılması məqsədilə edilən səfərlər daxildir.Bu kateqoriya qısamüddətli müalicə kurslarını əhatə edir,belə ki,uzunmüddətli müalicə bir il və daha artıq müddəti əhatə etdiyindən o turizm səfərlərinə aid edilmir.